Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2550/2021 z dnia 13.10.2021 r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej, adresowanego do mieszkańców powiatu poznańskiego w 2021 r. powierzając jego realizację firmie EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31.

Program adresowany jest do osób po 65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31.12.1956 r.) zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego i obejmuje edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko grypie sezonowej.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji do szczepień to 2 listopada 2021 r.

Mieszkańcy Gminy Dopiewo będą mogli się zaszczepić w przychodni EDICTUM sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 31w Poznaniu.

  • tel. 573 149 181 lub 61 847 04 54.

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek 9:00–13:00,
  • środa 10.00-15.00,
  • czwartek 13.00-18.00,
  • piątek 10.00-13.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.