Rada Gminy informuje, że w dniu 22 października 2021 roku o godz. 15:00 w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19 odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Gminy Dopiewo, upamiętniająca Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierałę.

Porządek obrad uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo

  1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.
  2. Wystąpienie Wójta Gminy Dopiewo – Pawła Przepióry.
  3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody „DOPIEWSKI TALENT” im. Adriana Napierały Wójta Gminy Dopiewo w latach 2014-2020.
  4. Zakończenie Uroczystej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2021-10-22 15:00
rada gminy Dopiewo w trakcie głosowanie - zbliżenie na pulpit głosowania