Pragniemy poinformować, że budowa pn. „ Dopiewo – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do Wiosennej wraz z oświetleniem. ” wkracza w ostatni etap realizacji inwestycji.

W dniach 19.10 - 20.10. na odcinku od skrzyżowania ul. Stawnej z ul. Więckowską do posesji przy ul. Ks. Alfonsa Majcherka 63 w Dopiewie droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów - budowa nawierzchni warstwy ścieralnej.

W dniach 21.10 - 23.10 - na odcinku do posesji przy ul. Ks. Alfonsa Majcherka 63 do ul. Wiosennej w Dopiewie utrudnienia w ruchu w związku z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię drogi.

W dniach 26.10 - 27.10 - na odcinku do posesji przy ul. Ks. Alfonsa Majcherka 63 do ul. Wiosennej w Dopiewie droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów - budowa nawierzchni warstwy ścieralnej.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.