Urząd Gminy Dopiewo po raz kolejny pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup eko-pomocy dla szkół podstawowych. Sześć szkół podstawowych z terenu gminy Dopiewo otrzyma po jednym zestawie do eksperymentów z zakresu energii fotowoltaicznej oraz zestawie umożliwiającym poznawanie aspektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie niespełna 54 tys. zł., a pozyskana dotacja stanowi aż 70 procent tej kwoty. Wyposażenie zostanie zakupione w ramach projektu „Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo”.

Zestaw do eksperymentów z zakresu fotowoltaiki umożliwi uczniom poznanie wszystkich podstawowych praw fizyki, które wiążą się z wytwarzaniem energii odnawialnej z ogniw fotowoltaicznych.

Z kolei doświadczenia przeprowadzane za pomocą zestawów przybliżających aspekty związane z odnawialnymi źródłami energii pozwolą na ukazanie i wyjaśnienie od podstaw zasad funkcjonowania turbin wiatrowych, turbin wodnych, e-pojazdów czy ogniw paliwowych i systemów magazynowania energii.

Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie oraz polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych, wspomaganie przeprowadzania obserwacji, doświadczeń i kształtowania umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej oraz wypracowanie prawidłowych postaw w zakresie właściwego wykorzystania zasobów przyrody.

Przedsięwzięcie pn. „Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

Milena Wolna

logo WOŚiGW