Rada Gminy informuję, że w dniu 11 października 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sosnowej w Zakrzewie.
  3. Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej w Skórzewie.
  4. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej w Konarzewie.
  5. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leszczynowej w Drwęsie.   
  6. Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Północnej, Polnej, Słonecznej i Bukowskiej w Dopiewie.
  7. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leśnej w Dąbrowie.

 

Data wydarzenia: 
2021-10-11 15:00
Sesja Rady Gminy