Rada Gminy informuje, że w dniu 4 października 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Stawki w podatkach i opłatach lokalnych.
  3. Omówienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

 

Data wydarzenia: 
2021-10-04 15:00
Sesja rady gminy