Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Gmina Dopiewo zaprasza do 3 specjalnych punktów spisowych, które w czwartek 30 września będą działały na terenie gminy.

  • Najdłużej pracować będzie punkt spisowy w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, przyjmować będzie w godzinach: 7.30 - 22.00
  • Mobilny Punkt Spisowy w Centrum Kulturalno - Rehabilitacyjnym w Konarzewie, ul. Konarzewska 19 pracować będzie w godzinach: 15.00 - 18.00
  • Mobilny Punkt Spisowy w Świetlicy Wiejskiej w Palędziu, ul. Leśna 17 podczas festynu Koła Gospodyń Wiejskich będzie przyjmować mieszkańców w godzinach: 16.00 - 18.00

Przyjdź i skorzystaj z okazji mobilnego spisu przez rachmistrza! To ostatni dzień trwania Narodowego Spisu, w którym udział jest obowiązkowy!

Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia godzin pracy w przypadku braku zainteresowania.

Jeżeli jeszcze sam się nie spisałeś i jeszcze nie zadzwonili do Ciebie rachmistrzowie, to skorzystaj z tej możliwości. Pytania nie są skomplikowane – PYTANIA

Możesz spisać się w domu, wchodząc na stronę: 
https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2FobligationsMasz problem ze spisem zadzwoń tel. 22 279 99 99

PAMIĘTAJ!

Według art. 57 ustawy o statystyce publicznej „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Sąd może nałożyć wówczas karę wynoszącą do 5 tys. zł

Liczymy się
dla Polski!

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie

Data wydarzenia: 
2021-09-30 Od 00:00 do 23:55