Rada Gminy informuje, że w dniu 27 września 2021r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXII sesji.
 6. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXIII nadzwyczajnej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Profilaktyka uzależnień w Gminie Dopiewo.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/03/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Dopiewo. DRUK 416
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/04/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Gminy Dopiewo. DRUK 417
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/07/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 listopada 2018 r. powołania członków Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dopiewo. DRUK 418
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Sportowej i Piłkarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 419
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Dębowej, Maratońskiej, Żeglarskiej i Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 420
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej i Wesołej, gmina Dopiewo. DRUK 421
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, pomiędzy ulicą Osiedle i Muminków, gmina Dopiewo. DRUK 422
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Młyńskiej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 423
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie ulicy Jaworowej, dla działki o nr ewid. 25/12, gmina Dopiewo. DRUK 424
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo. DRUK 425
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 426
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gmina Dopiewo. DRUK 427
 21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. i ul. Topolowej, gmina Dopiewo. DRUK 428
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Niezłomnych i Sportowej, gmina Dopiewo. DRUK 429
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Adriana Napierały” dla ronda położonego w miejscowości Więckowice. DRUK 430
 24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przebiśniegowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 431
 25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wymarzona w miejscowości Dopiewiec. DRUK 432
 26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rowerowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 433
 27. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Dopiewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. DRUK 434
 28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dopiewo. DRUK 435
 29. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 436
 30. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 437
 31. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 438
 32. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 33. Wolne głosy.
 34. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

                Leszek Nowaczyk

 

 

 

 

Data wydarzenia: 
2021-09-27 15:00
Sesja rady gminy Dopiewo