Rada Gminy informuje, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/03/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Dopiewo. DRUK 416
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/04/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Gminy Dopiewo. DRUK 417
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/07/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 listopada 2018 r. powołania członków Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dopiewo. DRUK 418
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Sportowej i Piłkarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 419
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Dębowej, Maratońskiej, Żeglarskiej i Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 420
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej i Wesołej, gmina Dopiewo. DRUK 421
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, pomiędzy ulicą Osiedle i Muminków, gmina Dopiewo. DRUK 422
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Młyńskiej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 423
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie ulicy Jaworowej, dla działki o nr ewid. 25/12, gmina Dopiewo. DRUK 424
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo. DRUK 425
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 426
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gmina Dopiewo. DRUK 427
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. i ul. Topolowej, gmina Dopiewo. DRUK 428
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Niezłomnych i Sportowej, gmina Dopiewo. DRUK 429
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Adriana Napierały” dla ronda położonego w miejscowości Więckowice. DRUK 430
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przebiśniegowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 431
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wymarzona w miejscowości Dopiewiec. DRUK 432
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rowerowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 433
 19. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Dopiewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. DRUK 434
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dopiewo. DRUK 435
 21. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 436
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 437
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 438

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-09-20 15:00
Sesja rady gminy Dopiewo