Urząd Gminy Dopiewo przypomina, że 15 września 2021 roku upływa termin płatności raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Należność prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach w sprawie zobowiązań podatkowych lub:

  • na rachunek gminy nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu - Oddział w Dopiewie),
  • w Urzędzie Gminy kartą płatniczą

Tego samego dnia upływa również termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Dopiewo: nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001.

termin podatku 15.09.2021