Urząd Gminy w Dopiewie przypomina, że w dniu 15 września 2021 roku upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Dopiewo:

nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001.

termin podatku 15.09.2021