Sekretarz Gminy Dopiewo - Małgorzata Wzgarda i Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek w dniu 22 lipca 2021 roku podpisały umowy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego - Krzysztofem Grabowskim na łączną kwotę 68 311,00 zł. w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

W tym roku dofinansowanie otrzymały dwie inwestycje: 

  • Sołectwo Palędzie na projekt pn. „Palędzie ćwiczy w „koronie” – dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim” - kwota dofinansowania: 23 046,00 zł.
    W ramach realizacji zadania planowane jest uatrakcyjnienie miejsca czynnego wypoczynku w sołectwie Palędzie. Na boisku wiejskim zamontowany zostanie zestaw street workout oraz dwie ławki z rowerkami. Dodatkowo zakupione zostaną ławki z oparciem oraz kosze na śmieci. Szacowany koszt projektu: ok. 35,5 tys. zł.
  • Sołectwo Więckowice na projekt pn. „Staw w Więckowicach fontanną zachwyca – dostawa i montaż fontanny multimedialnej” - kwota dofinansowania: 45 265,00 zł.
    Zgłoszony projekt zakłada zainstalowanie na stawie w Więckowicach pływającej fontanny multimedialnej zmieniającej obrazy wodne, wraz z regulacją opadającego strumienia wody. Inwestycja ma nie tylko zwiększyć atrakcyjność terenu w centrum sołectwa, ale również zapewnić odpowiednie napowietrzenie wody w stawie. Całkowity szacowany koszt inwestycji: ok. 70 tys. zł.

Oba projekty zostaną zrealizowane w tym roku.

M. Juskowiak

Logotyp Odnowa Wsi 2020+