9 spośród 13 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Dopiewo  do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 „pozostało w grze”.. Urzędowa Komisja ds. DBO przedstawiła Wójtowi rekomendacje i 20 lipca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządzenie Nr 333/2021 Wójta Gminy Dopiewo z 19.07.2021 r. w sprawie wykazu zadań zgłoszonych w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., spełniających wymogi formalne i niespełniających wymogów formalnych.

Na zgłoszenia mieli 3 miesiące - od 1 kwietnia do 30 czerwca.  Wśród projektów  zweryfikowanych pozytywnie są:  4 w grupie dużych sołectw, 3 w grupie sołectw średnich i 2 w grupie sołectw małych. W puli DBO znajduje się 300 tys. zł.  Projekty z sołectw dużych (Dąbrówka, Dopiewo, Skórzewo) mogły mieścić się w przedziale kosztów od 50 tys. zł do 145 tys. zł. Projekty z sołectw średnich (Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo) - od 25 tys. zł  do 95 tys. zł. Dla sołectw małych - pod względem liczby mieszkańców (Gołuski, Trzcielin), przedział ten wynosił od 15 tys. zł do 60 tys. zł. Wnioskodawcy chcieliby w większości budować obiekty sportowe lub rekreacyjne: pumptrack, wiatę wypoczynkową, plac zabaw, wieżę linową, zorganizować miasteczko rowerowe, zajęcia fitness, ale także zadbać o bezpieczeństwo - zakupić  łódź ratunkową lub o przyrodę - założyć łąki kwietne czy powiększyć park wiejski o kolejne ścieżki. Autorzy odrzuconych projektów mają czas do 23 lipca na wniesienie protestu. Ostateczna lista projektów zostanie podana 20 sierpnia.

Zainteresowanych szczegółami zakwalifikowanych projektów odsyłamy jna stronę dbo.dopiewo.pl, gdzie można zapoznać się z ich opisami. Projekty będą ze sobą rywalizować w ramach grup, więc konkurencja nie jest duża (podobnie jak we wcześniejszych edycjach). Nie wszystkie sołectwa mają swoich reprezentantów, ale głosować można także na projekty dotyczące innych terenów gminy. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec gminy, bez względu na wiek (najmłodsi za pośrednictwem rodzica). Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej i tradycyjnej między 19 września a 20 października 2021 r. Na stronie dbo.dopiewo.pl zostanie uruchomiony formularz do głosowania. Zwolennicy tradycyjnej metody, będą mogli oddać swój głos wrzucając papierowy formularz do urny w holu Urzędu Gminy Dopiewo. Zwycięzców poznamy 25 października. Projekty jako zadania budżetowe wejdą do budżetu Gminy Dopiewo na 2022 r.

Zarządzenie nr 333 - dostępne jest tutaj

AM

Graf. M. Juskowiak

DBO 2021_plakat