Trwają prace na ulicach w Dopiewie, w związku z budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem.

W ramach inwestycji:

  • wykonana zostanie kanalizacja sanitarna tłoczna oraz grawitacyjna,
  • wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2,0m z kostki betonowej,
  • ułożona zostanie warstwa ścierana na jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonana zostanie kanalizacja deszczowa,
  • ustawionych zostanie 28 punktów oświetlenia drogowego.

Łączna kwota zadania wynosi 4 119 270, 00 zł  z czego 3 782 463, 00zł zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany termin realizacji to październik 2021 roku

Projekt pn. „Dopiewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem” realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

A. Rutyna
fot. M. Juskowiak