Wkrótce rozpocznie się budowa ul. Leśnej w Zakrzewie na odcinku od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej.

W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

  • Droga o szerokości 5m,
  • Jednostronny chodnik o szerokości 2m, 
  • Kanał deszczowy,
  • Kanał technologiczny.

W dniu 12 lipca 2021 roku, podpisana została umowa z firmą: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości Ciążeń.

Łączna kwota zadania wynosi 1.417.679,67 zł.

Planowany termin realizacji to grudzień 2021 roku

A. Rutyna
graf. M. Juskowiak

Budowa ul. Leśnej w Zakrzewie