Gmina Dopiewo zrealizowała budowę ul. Akacjowej w Dopiewie z dofinansowaniem pozyskanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę o dofinansowanie zadania podpisali 28.10.2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek.

Zadanie  pod nazwą „Budowa ul. Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w gminie Dopiewo” realizowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego celem było wsparcie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych i powiatowych, a także poprawa warunków dla transportu drogowego. Projekt Gminy Dopiewo, dotyczący ul. Akacjowej, znalazł się w gronie 131 projektów - zadań gminnych w województwie wielkopolskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (podobnie jak ul. Berłowa w Dąbrówce - na liście rezerwowej znalazło się 89 innych wniosków).

Atutami wniosku Gminy Dopiewo, oprócz przygotowania do realizacji inwestycji, było pełnienie przez drogę gminną (ulicę Akacjową)  funkcji łącznika pomiędzy drogą powiatową 2403P (ul. Więckowską), a inną drogą gminną (ul. Ks. A. Majcherka) i fakt, że znajduje się w tzw. zwartej strukturze funkcjonalno - przestrzennej.

Inwestycja została zakończona w maju 2020 r. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie z istniejącą zabudową jednorodzinną. Zakres wykonanych prac obejmował budowę 0,189 km ulicy Akacjowej o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Wybudowany został również jednostronny chodnik o szerokości 2,00-2,5 m., zjazdy indywidualne do posesji oraz 4 progi zwalniające.

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 475 123,77 zł, z czego 185 874,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Milena Wolna


INNE PUBLIKACJE
tablica z napisem ul. Akacjowa