Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra i Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek w dniu 13 lipca 2021 roku podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim - Michałem Zielińskim na budowę dróg w miejscowości Skórzewo o łącznej długości 1,26 km. Wartość inwestycji wyniesie prawie 3 mln zł. 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 21 kwietnia 2021 r. opublikował wyniki naboru wniosków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim przeprowadzonego w sierpniu 2020 r.

Gminie Dopiewo z Państwowego Funduszu Celowego przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Budowa ul. Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz Wiosennej (na odcinku połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie), wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skórzewie w Gminie Dopiewo”. Inwestycja znalazła się na 17 pozycji, w gronie 101 projektów - zadań gminnych w województwie wielkopolskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie. 

  • Umowa z wyłonionym wykonawcą – firmą PERFEKTA Robert Gąsiorek, została podpisana 7 maja 2021r. 
  • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2 888 320,85 zł, z czego 50 % tj. 1 444 160,42 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • utwardzenie ulic o łącznej długości 1,261 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ograniczonej obustronnymi krawężnikami,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • jednostronnych chodników wzdłuż ulic oraz zjazdów indywidualnych do posesji.
  • W celu uspokojenia ruchu zaprojektowany został liniowy próg zwalniający płytowy oraz wyniesione skrzyżowania.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: sierpień 2022r.

Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi, które stale się rozrastają w miejscowości Skórzewo.

Projekt pn. „Budowa ul. Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz Wiosennej (na odcinku połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie), wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skórzewie w Gminie Dopiewo” realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

M. Wolna, M. Juskowiak
fot. ach. UG

Inne artykuły na temat tego projektu:

  1. Trwają prace na ulicach w Skórzewie
  2. Budowa ulic od przedwiośnia do jesieni
Skórzewo, budowa 5 dróg. Tablica inf. o dofinansowaniu ul. Batorowskiej