Po raz trzeci przeprowadzony został obowiązkowy egzamin ósmoklasisty na zakończenie szkoły podstawowej. W tym roku 308 uczniów z terenu gminy Dopiewo napisało arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, znaleźli się też śmiałkowie którzy zmierzyli się z językiem niemieckim.

Na początku lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała wyniki tegorocznych egzaminów. Średni wynik naszych uczniów jest bardzo dobry i jeden z najwyższych w powiecie poznańskim, ale też w porównaniu do województwa wielkopolskiego i całego kraju.

Wyniki w Gminie Dopiewo:

Z egzaminu z języka polskiego uczniowie uzyskali średni wynik 62%, z egzaminu z matematyki 54%. Najlepszy wynik uczniowie zdobyli z języka angielskiego uzyskując średnio 76%.

wykres przedstawiający wyniki egzaminów ósmoklasistów z gminy w porównaniu do powiatu, województwa i kaju

Wykres przedstawiający wyniki egzaminów ósmoklasistów z Gminy Dopiewo w porównaniu do Powiatu, Województwa i Kraju

Wyniki w Powiecie Poznańskim z poszczególnych egzaminów:

  • Egzamin z języka polskiego 60%
  • Egzamin z matematyki 50%
  • Egzamin z języka angielskiego 72%

Wyniki egzaminów w Województwie Wielkopolskim:

  • Egzamin z języka polskiego 58%
  • Egzamin z matematyki 45%
  • Egzamin z języka angielskiego 63%

Wyniki krajowe:

  • Egzamin z języka polskiego 60%
  • Egzamin z matematyki 47%
  • Egzamin z języka angielskiego 66%

Michał Juskowiak

logo egzaminu ósmoklasisty