Gmina Dopiewo otrzymała 400 tys. dofinansowania w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich na zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Szacowany koszt inwestycji to ok. 690 tys. zł.

W ramach zadania:

  • zostanie wybudowana droga wewnętrzna o długości ok. 240 m,
  • chodnik zlokalizowany po stronie zabudowań mieszkalnych
  • parking wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
  • pozostałe obszary zostaną objęte projektem zieleni.

 

Michał Juskowiak