Rada Gminy informuję, że w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, w rejonie ul. Leśnych Skrzatów, dz. nr ewid. 54/19.
  3. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drwęsie, w rejonie ul. Jaworowej, dz. nr ewid. 25/12.
  4. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Batorowskiej, dz. nr ewid. 107/7, 112/3, 112/2.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, w rejonie ul. Osiedle, Bajkowej, Krasnoludków, dz. nr ewid. 62/26, 60/13, 628, 63/11, 63/14.
  6. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Szarotkowej i Dębowej.
  7. Sprawozdanie z gminnej ewidencji zabytków.

 

Data wydarzenia: 
2021-07-05 15:00
Sesja Rady Gminy Dopiewo