Nowe ulice w Dopiewie -  Południowa i Łąkowa wybudowane. Powstała kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z kostki betonowej, ścieżka pieszo - rowerowa i oświetlenie.  Inwestycja została zrealizowana w ramach realizacji zadania pn. „Dopiewo – budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej”

Wybudowano ulice o łącznej długości 0,426 km z nawierzchni z kostki betonowej. Realizowany projekt dotyczył również przebudowy skrzyżowań, przebudowy oraz budowy zjazdów indywidualnych, budowy chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego z betonowej kostki brukowej. Realizacja zadania polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 1 503 919,59 zł, z czego 634 163,81 zł stanowiły środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 21.07.2020r.

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

Milena Wolna
Michał Juskowiak fot. MJ