Gmina Dopiewo po raz kolejny znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Łączna otrzymana kwota dotacji to 68 311,00 zł.

W tym roku dofinansowanie otrzymały dwa projekty zgłoszone w ramach ogłoszonego konkursu:

  • Sołectwo Palędzie na projekt pn. „Palędzie ćwiczy w „koronie” – dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim” - kwota dofinansowania: 23 046,00 zł.
    W ramach realizacji zadania planowane jest uatrakcyjnienie miejsca czynnego wypoczynku w sołectwie Palędzie. Na boisku wiejskim zamontowany zostanie zestaw street workout oraz dwie ławki z rowerkami. Dodatkowo zakupione zostaną ławki z oparciem oraz kosze na śmieci. Szacowany koszt projektu: ok. 35,5 tys. zł.
  • Sołectwo Więckowice na projekt pn. „Staw w Więckowicach fontanną zachwyca – dostawa i montaż fontanny multimedialnej” - kwota dofinansowania: 45 265,00 zł.
    Zgłoszony projekt zakłada zainstalowanie na stawie w Więckowicach pływającej fontanny multimedialnej zmieniającej obrazy wodne, wraz z regulacją opadającego strumienia wody. Inwestycja ma nie tylko zwiększyć atrakcyjność terenu w centrum sołectwa, ale również zapewnić odpowiednie napowietrzenie wody w stawie. Całkowity szacowany koszt inwestycji: ok. 70 tys. zł.

W tegorocznej XI już edycji konkursu, złożono 284 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. 21 czerwca 2021r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla 137 projektów.

Głównym celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

Lista projektów, którym udziela się dofinansowania w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dostępna jest pod adresem: Uchwala XXXII/583/21 (umww.pl).

W konkursie z Gminy Dopiewo udział biorą 3 sołectwa: Dopiewiec, Palędzie i Więckowice. Od 2011 roku udało się zrealizować 11 projektów na łaczną wartość ponad 276 000 zł z czego wartość dofinansowania wyniosła 174 000, 00zł. Po 7 projektów zrealizowały sołectwa Palędzie i Więckowice, z kolei sołectwo Dopiewiec 5 projektów. 

Szczegółowe informacje na stronie: Wielkopolska Odnowa Wsi

Milena Wolna
Michał Juskowiak

Inne artykułu:

Logotyp Odnowa Wsi 2020+