Informacja z dn. 4.11.2021

Przedstawiamy aktualizacje ostatecznej listy uczestników projektu pt. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” z dnia 03.11.2021 r.

PDF icon ostateczna_lista_uczestnikow_projektu_-_aktualizacja_z_dnia_03.11.2021_r.pdf

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

MJ


Informacja z dn. 8.07.2021

Przedstawiamy ostateczną listę uczestników projektu „Eko-energia w Gminach Dopiewo i Komorniki” - z terenu Gminy Dopiewo. Dane osobowe Mieszkańców zostały zanonimizowane. 

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

AM


Informacja z dn. 18.06.2021

Wyniki naboru uzupełniającego do projektu pt. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” prowadzonego w terminie od 19.04.2021 do 20.05.2021 r.

Dane Mieszkańców z uwagi na ochronę danych osobowych zostały zanonimizowane. 

Zaktualizowana lista podstawowa z naboru przeprowadzonego w roku 2017 zostanie opublikowana do 8.07.2021r.

PDF icon WYNIKI

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

M.Juskowiak


Informacja z dn. 14.05.2021

Roztrzygnięcie naboru nastąpi na początku czerwca. Ze względu na konieczność przedłuzenia naboru w zakresie kolektorów słonecznych. Szczegóły:

TRWA NABÓR  WNIOSKÓW DLA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  W RAMACH REAKTYWACJI EKO-PROJEKTU

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo  nr 304/2021 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 14 maja 2021 roku przedłużony został  nabór wniosków na instalacje kolektorów słonecznych w ramach projektu partnerskiego pt. ”Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”.

Osoby zainteresowane mogą składać komplet dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Gminy Dopiewo do czwartku  20.05.2021r. do godz. 15.30:

osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania;

w wersji elektronicznej poprzez platformę e-PUAP podpisanego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wybierając: „Inne Sprawy Urzędowe” lub „Sprawy Obywatelskie” wybierając w zakładce najczęściej załatwiane sprawy: „pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór”).

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

M.Juskowiak


 

Informacja z dn. 30.04.2021

Przedłużony został nabór uczestników projektu „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”, którzy zainteresowani są instalacją kolektorów słonecznych. Potrwa on do 10 maja 2021 r., do godziny 17:00.  Powód przedłużenia: zostało kilka instalacji solarnych do rozdysponowania. Zainteresowanych zachęcamy do złożenia wniosku. O jego pozytywnym rozpatrzeniu beędzie decydowała kolejność zgłoszenia i kompletność dokumentacji.  Na panele fotowoltaiczne wpłynęła wystarczająca liczba zgłoszeń. Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo nr 301, w sprawie tego naboru - zmieniające zarządzenie nr 295 - ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo 30.04.2021 r.

Przypominamy, że dofinansowanie, które można uzyskać w tym projekcie wynosi aż 85% wartości netto instalacji. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Dopiewo, mieszczącym się przy ul. Leśnej 1c. Do  składania  wniosków obowiązują  dotychczasowe druki.

Link do zarządzenia nr 301 - kliknij tutaj

Nabór uzupełniający uczestników do projektu „Eko-energia” prowadzony jest od 19 kwietnia 2021 r. Trwa obecnie weryfikacja złożonych wniosków.  W części dotyczącej paneli fotowoltaicznych nabór ten nie został przedłużony - otrzymana licza deklaracji uczestnictwa jest dużo wyższa od liczby instalacji do rozdysponowania wśród mieszkańców i pozwala na zagospodarowanie „uwolnionych” instalacji. Ogłoszenie wyników końcowych naboru uczestników projektu „Eko-energia” nastąpi po zakończeniu naboru uzupełniającego w przedłużonym terminie, czyli po 10 maja 2021 r.

Wcześniejsza informacja na temat projektu „Eko-energia” - kliknij tutaj

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” złożony został w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

AM


Informacja z dn. 1.04.2021 „Eko-energia dla mieszkańców”

Mieszkańcy Gminy Dopiewo znów mogą wnioskować o instalację odnawialnych źródeł energii. W poniedziałek 19 kwietnia 2021 o godz. 9.00 rozpocznie się nabór uzupełniający reaktywowanego projektu „Eko-energia”. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021r. Udostępniamy regulamin i pozostałe dokumenty dotyczące tego naboru na stronach: dopiewo.pl i bip.dopiewo.pl (od 12 kwietnia 2021 r.), z którymi powinny się zapoznać osoby zainteresowane uczestnictwem.

Godzina rozpoczęcia składania wniosków (9.00 rano w poniedziałek 19 kwietnia 2021 r.) dotyczy zarówno naboru internetowego przez ePUAP, jak i naboru bezpośredniego poprzez złożenie dokumentacji papierowej w Urzędzie Gminy Dopiewo. W pierwszym przypadku wnioski złożone przed godz. 9.00 w dniu 19 kwietnia 2021 r. nie będą brane pod uwagę w ustaleniu listy uczestników. W przypadku drugim nie ma możliwości rezerwacji godziny wizyty w Urzędzie dotyczącej naboru.

Regulamin i inne dokumenty, dotyczące naboru uzupełniającego znajdują się tutaj - kliknij, żeby przejść.

„Eko - energia” to projekt partnerski Gmin: Dopiewo i Komorniki, którego wartość oszacowano na 10 mln zł. Uczestnicy mogą uzyskać w tym przypadku aż 85% dofinansowania do paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Instalacje będzie wykonywała firma wyłoniona przez urząd w drodze przetargu. Instalacje nie będą mogły przekraczać zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego, powiększonego o 20%. Nabór uzupełniający będzie dotyczyć instalacji o dostępnych parametrach, które zostały „uwolnione” podczas weryfikacji listy uczestników (i posesji), zrekrutowanych w 2017 r,. którą Urząd Gminy Dopiewo przeprowadził na przełomie lutego i marca 2021 r.

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” złożony został w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

Wcześniejsza informacja na ten temat:

na stronie dopiewo.pl – kliknij tutaj.

AM

grafika panel fotowoltaiczny freepik