Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, postanowieniem nr 51/2021 z 14 czerwca 2021 zwołuje sesję Rady Gminy Dopiewo na dzień 21 czerwca 2021 r., o godzinie 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie, ul. Szkolna 21, 62-070 Dopiewo w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Dopiewo wybranego w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji,
  2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Dopiewo,
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Dopiewo,
  4. Zamknięcie obrad sesji.

PDF icon POSTANOWIENIE

Data wydarzenia: 
2021-06-21 15:00
Posiedzenie rady gminy dopiewo