Na najbliższej sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 28 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Dopiewo za 2020 rok.

W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Microsoft Office document icon zgloszenie_wraz_z_klauzula_informacyjna.doc

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

okładka raportu o satnie gminy za 2020 rok. Herb gminy i mozaika zdjęć z wydarzeń i inwestycji 2020