Paweł Przepióra będzie nowym Wójtem Gminy Dopiewo. Tak zdecydowali jej mieszkańcy, którzy wzięli udział w przedterminowych wyborach 13 czerwca 2021 r. Uzyskał on 76,17% głosów. Jego jedyny kontrkandydat Paweł Bączyk zdołał do siebie przekonać mniej niż co czwartego  wyborcę: 23,83%. Frekwencja wyniosła 31%. Łącznie oddano 6462 ważnych głosów i 55 głosów nieważnych. To oficjalne wyniki, które 14 czerwca rano zostały zatwierdzone przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu. Zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Dopiewo nastąpi na czerwcowej sesji Rady Gminy Dopiewo.

Paweł Przepióra wygrał w każdym z 14 obwodów wyborczych w Gminie Dopiewo. Największe procentowo poparcie miał w Więckowicach - 89,51%, najmniejsze, bo sięgające 57,24%, w Dąbrowie. Czterech na pięciu głosujących poparło go w Dopiewie: 2 obwody – 86,77 i 82,86%, w Konarzewie połączonym w obwód z Trzcielinem - 83,08%, w Dopiewcu - 82,36%, w Zakrzewie - 78,46%, w Palędziu połączonym w obwód z Gołuskami - 78,31% i w DPS Lisówki - 78,26%. Niemal równie wysoką legitymację do  zarządzania Gminą Dopiewo, Paweł Przepióra otrzymał w pozostałych sołectwach wieloobwodowych, choć uwidoczniły się tu różnice w sile poparcia: w Skórzewie3 obwody – poparcie 79,04%, 72,15% i 60,13%) i w Dąbrówce 2 obwody – poparcie 79,40 i 72,58%.

Wykres: poparcie dla kandydatów w obwodach

Wybory przedterminowe z reguły charakteryzuje niższa frekwencja. Tak było i w tym przypadku. Do urn poszło mniej niż jedna trzecia uprawnionych do głosowania – 6517 osób z 21023. Najwięcej osób odwiedziło obydwa lokale wyborcze w Dopiewie - 37,33% i 35,37%, lokale w Palędziu - 35% i w Zakrzewie - 35,47%. Najmniejsze zainteresowanie udziałem w wyborach odnotowano w jednym z trzech lokali w Skórzewie - nr 9: 23,51% i w Dąbrowie - 25,94%. Dla porównania w ostatnich ogólnopolskich wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 r. frekwencja wyborcza w Gminie Dopiewo wyniosła 63,16% (poparcie dla wybranego wówczas na drugą - przerwaną śmiercią - kadencję Wójta Adriana Napierały, wyniosło 78,23%; przy dwóch kontrkandydatach).

Wykres: Frekwencja w obwodach

Nowo wybrany Wójt Gminy Dopiewo ma 42 lata. Pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo w latach 2014-2020, do śmierci Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały. Wcześniej pracował na Politechnice Poznańskiej jako adiunkt (doktor nauk ekonomicznych) i jako doradca, prowadził też własną firmę. Od kilkunastu lat jest mieszkańcem Dopiewca w Gminie Dopiewo, gdzie mieszka z żoną i dwiema córkami. Należy do Ruchu Społeczno – Samorządowego „Bezpartyjni Wielkopolska”.

Wyborom tym towarzyszyła najdłuższa kampania wyborcza, ze względu na przekładanie kolejnymi rozporządzeniami terminu wyborów przez Premiera, w związku z sytuacją epidemiczną. Udało je się przeprowadzić w czwartym wskazanym w tym roku terminie – kolejno miały się odbyć: 7 marca, 11 kwietnia i 9 maja 2021 r.

wyniki przedterminowych wyborów wójta gminy dopiewo

frekwencja w przedterminowych wyborów wójta gminy dopiewo

Adam Mendrala

wyniki przedterminowych wyborów wójta gminy dopiewo