Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „„Muzyczna plaża w Zborowie”, złożoną przez Movements Factory Foundation

Oferta

baner z napisem NGO organizacje pozarządowe