Rada Gminy informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 przy ul. Plażowej 2 w Zborowie (Przystań wodna przy J. Niepruszewskim) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli na terenie gminy Dopiewo.
  3. Funkcjonowanie i koncepcje rozwoju terenów rekreacyjnych w Zborowie nad J. Niepruszewskim.
Data wydarzenia: 
2021-06-23 15:00
posiedzenie komisji rady gminy. radni w maseczkach