Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie linii 400kV.

Obwieszczenia Nr IR-III.747.19.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna – Plewiska (etap V)

PDF icon OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Nr IR-IV.7840.75.2021.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna – Plewiska w okolicy stanowiska Do 13”.

PDF icon OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia Nr IR-IV.7840.74.2021.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna – Plewiska na odcinku od słupa nr Bu 18 do słupa nr Do 13”.

PDF icon OBWIESZCZENIE

wojewoda-wielkopolski