Gminne Biuro Spisowe na terenie gminy Dopiewo poszukuje kandydatów do przeprowadzenia spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który dokonywany jest co 10 lat i odbędzie się w tym roku. 

Termin składania ofert: od 1 do 10 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021

JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty:

 • osobiście w siedzibie urzędu gminy
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: biuro.spisowe@dopiewo.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: /u69segq736/skrytka
 • pocztą (m.in. Poczta Polska, firmy kurierskie).

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji na temat spisu:

można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl lub w Gminnym Biurze Spisowym w Dopiewie – nr tel. 61 8906 396, 61 8906 373, 61 8906 352 e-mail: biuro.spisowe@dopiewo.pl

Plik nabor_nsp2021.docx

Plik   Formularz zgłoszeniowy