13 czerwca 2021r. - mają się odbyć przedterminowe wybory Wójta Gminy Dopiewo. Główny Inspektor Sanitarny w związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2, przekazuje wytyczne dla obywateli, które mają na celu realizację wyborów w sposób bezpieczny, zmniejszający do minimum ryzyko zakażenia uczestników koronawirusem.

Obwodowe Komisje Wyborcze będą pracowały w godzinach 7.00 - 21.00.
Obwody głosowania na terenie gminy Dopiewo w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Dopiewo

Rekomendacje dla obywatela w lokalu wyborczym:

Procedura głosowania

  • Każdy obywatel przebywając na terenie lokalu wyborczego, przez cały czas pobytu w lokalu, musi mieć osłonięte maseczką usta i nos.
  • Wchodząc na teren lokalu wyborczego obywatel powinien zdezynfekować ręce lub mieć ze sobą i założyć czyste rękawiczki jednorazowe, które przy wyjściu z lokalu powinien wyrzucić do najbliższego kosza.
  • Zarówno przed lokalem jak i wewnątrz lokalu należy zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 m między osobami.

Głosować należy tylko w wyznaczonych miejscach lokalu.

  • Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu członkowi komisji.
  • Dozwala się krótkotrwałe uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

Instrukcje

Więcej na temat wyborów, znajdziesz - tutaj

Data wydarzenia: 
2021-06-13 Od 00:00 do 23:55
baner z napisem wybory przedterminowe wójta