Trwa nabór wniosków dla kolektorów słonecznych  w ramach reaktywacji eko-projektu. Urząd Gminy Dopiewo informuje, że Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo  nr 304/2021 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 14 maja 2021 roku przedłużony został  nabór wniosków na instalacje kolektorów słonecznych w ramach projektu partnerskiego pt. ”Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”.

Osoby zainteresowane mogą składać komplet dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Gminy Dopiewo do czwartku  20.05.2021r. do godz. 15.30:

  • osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania;
  • w wersji elektronicznej poprzez platformę e-PUAP podpisanego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wybierając: „Inne Sprawy Urzędowe” lub „Sprawy Obywatelskie” wybierając w zakładce najczęściej załatwiane sprawy: „pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór”).

Dokumenty do pobrania

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

Data wydarzenia: 
Od 2021-05-14 14:00 do 2021-05-20 15:30
panele słoneczne na dachu