Rada Gminy informuje, że w dniu 31 maja 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXVIII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie w nadania nazwy ulicy Torfowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 373
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pastelowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 374
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Juliana Tuwima w miejscowości Dąbrowa. DRUK 375
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej, gmina Dopiewo. DRUK 376
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Trzcielińskiej i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 377
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/46/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 378
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 379
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 380
 14. Projekt stanowiska w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. DRUK 381
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2021-05-31 15:00
pulpit z nazwiskami głosujących radnych