Rada Gminy informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

  1. Projekt uchwały w sprawie w nadania nazwy ulicy Torfowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 373
  2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pastelowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 374
  3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Juliana Tuwima w miejscowości Dąbrowa. DRUK 375
  4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej, gmina Dopiewo. DRUK 376
  5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Trzcielińskiej i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 377
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  IV/46/19  Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 378
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 379
  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 380
  9. Projekt stanowiska w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  DRUK 381

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-05-24 15:00
posiedzenie komisji rady gminy, radni w maseczkach podczas obrad