Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przypomina, że Punkty Elektroodpadów w Dąbrówce i w Skórzewie, przeznaczone są do segregacji i wyrzucania tylko drobnych elektroodpadów takich jak: zużyte płyty CD, baterie, żarówki, tonery, telefony komórkowe i ładowarki.

Niestety, bardzo często powtarza się problem niewłaściwego wykorzystania punktów elektroodpadów poprzez umieszczanie odpadów, do których nie jest on przeznaczony. Odpady są wkładane na siłę do otworów wrzutowych, co powoduje ich stłuczenie i bałagan przed punktem, jak również blokuje zamontowane tuby i możliwość dalszego korzystania z urządzenia. Szczególnie zwracamy uwagę na długie jarzeniówki.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom o działającym w Dopiewie przy ul. Trzcielińskiej, Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie wskazane odpady mieszkańcy mogą oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 i w sobotę od 11.00 do 15.00.

elektropunkt w Skórzewie z niemieszczącymi się jarzeniówkami