Celem Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie wśród mieszkańców myślenia w kategoriach wspólnego dobra, kreatywności i aktywności, a także budowanie więzi i udział w opracowaniu budżetu Gminy Dopiewo.

Na rok 2022 pula środków wynosi 300 tys. zł. Została ona podzielona między grupy sołectw, w ramach których zostaną wyłonione projekty do realizacji.

  • Mieszkańcy wymyślają i decydują
  • Mieszkaniec wymyśla
  • Mieszkańcy głosują
  • Gmina realizuje

Dotychczas, dzięki kreatywności i aktywności mieszkańców, zrealizowaliśmy wspólnie w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, takie inwestycje jak: montaż nowych i doposażenie istniejących placów zabaw, budowa dwóch pumptracków, w okresie ferii zimowych uruchomiono sztuczne lodowisko, zagospodarowano teren wokół stawu, zmodernizowano nawierzchnię boiska do frisbee, utworzono nowe miejsca rekreacji oraz rozbudowano istniejące o elementy małej architektury, zamontowano wyświetlacze prędkości, zakupiono mobilne zabezpieczenie wodne, quada oraz utwardzono nawierzchnie pod parking dla wozów OSP.

Na projekty zadań czekamy do 30 czerwca 2021r.

Strona Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego: https://dbo.dopiewo.pl/

Data wydarzenia: 
2021-06-30 Od 00:00 do 23:55
BDO - podsumowanie realizacji zadań