Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego z ellementami karate”, złożoną przez EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo.

Oferta

baner z napisem NGO organizacje pozarządowe