Zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo, którym nieobojętne są zmiany klimatyczne i możliwości przystosowania się do nich, na warsztaty konsultacyjne, dotyczące „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań”, który przygotował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Metropolią Poznańską. 

Dla Gminy Dopiewo warsztaty odbędą się 12 maja o godz. 17.00 - żeby wziąć w nich udział należy się wcześniej zarejestrować (link poniżej). Warto też zapoznać się z informacjami, które udostępniają organizatorzy. 
Dla innych Gmin, wchodzących w skład Metropolii Poznańskiej, warsztaty odbywają się w innych terminach.

Temat warsztatów może być ciekawy dla szerokiego odbiorcy. W szczególności powinien zainteresować przedstawicieli ochrony przyrody, leśnictwa i rolnictwa, nauki i edukacji, biznesu - przedsiębiorców emitujących do atmosfery gazy cieplarniane, pracowników firm zajmujących się zielenią i gospodarką komunalną, przedstawicieli NGO-sów i urzędników zajmujących się ochroną środowiska.

Rejestracja na warsztaty – kliknij tutaj

Narzędzie – kliknij tutaj

Wydarzenie na fb - kliknij tutaj

AM

 

Logo Metropolii Poznań