Rada Gminy informuję, że w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa.

Porządek obrad: 

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Rolnictwa.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Batorowskiej w Skórzewie, dz. nr ewid. 131.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poznańskiej w Skórzewie, dz. nr ewid. 1009/3 i 1009/4.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich terenów w Skórzewie, dla których nie sporządzono planu.
  6. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poznańskiej i ul. Akacjowej w Skórzewie.
  7. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Granicznej w Zakrzewie, dz. nr ewid. 210/27.
  8. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Młyńskiej i ul. Klonowej w Dopiewie.
  9. Procedura w sprawie czasowego odebrania zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2021-05-17 15:00
posiedzenie komisji rady gminy radni w maseczkach