4 maj to Międzynarodowe Święto Druhów i Druhen Straży Pożarnej. Z tej okazji Samorząd Gminy Dopiewo składa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę wszystkim strażakom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dopiewie, w Palędziu i w Zakrzewie za codzienny trud i poświęcenie w ochronę życia i mienia mieszkańców naszej gminy.

Wasza trudna służba zasługuje na powszechny szacunek i uznanie. Dziękując za Waszą niezawodność i profesjonalizm - życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w niełatwej misji, a przede wszystkim bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Niech św. Florian ma Was w swojej opiece.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Dopiewo: 

  • 3 jednostki (w Dopiewie, w Palędziu i w Zakrzewie),
  • 85 członków w gotowości bojowej, warto przy okazji zauważyć, że społeczność strażacka naszej Gminy jest o wiele liczniejsza. Razem z członkami wspierającymi, w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych mamy zrzeszonych prawie 200 osób, do tego można dodać rodziny. Cieszy też fakt, że dużo dzieci ze strażackich rodzin wykazuje zainteresowanie działalnością w jednostkach OSP.
  • 14 pojazdów różnego rodzaju łącznie służy w gminnych jednostkach,
  • 387 wyjazdów do pożarów, wypadków, usuwania owadów, skutków nawałnic, neutralizowanie plam oleju,  pomoc policji i pogotowiu itp. w 2020 roku 
  • najstarszą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Dopiewie (w 2021 roku obchodzić będzie 91 lat)

Ochotnicza Straż Pożarna w Dopiewie - powstała w 1930 roku. Obecnie jednostka w Dopiewie liczy 33 czynnych członków w tym 6 kobiet, odpowiednio przeszkolonych, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W skład Jednostki wchodzi 9 członków honorowych, 22 członków wspierających oraz 15 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej (MDP). Ponadto w 2019 roku powstała grupa poszukiwawczo-ratownicza GPR KSRG w skład której wchodzą 4 kobiety z psami które posiadają specjalistyczne przeszkolenia i stosowne certyfikaty. W zeszłym roku OSP Dopiewo wyjeżdżała na akcje132 razy, z czego do miejscowych zagrożeń – 70, pożarów - 33, wypadków – 15 i do 14 wyjazdów gospodarczych. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Dopiewie, Rad Sołeckich oraz wielu innych instytucji a także osób prywatnych wyposażenie naszej jednostki m.in. w pojazdy bajowe, sprzęt ratowniczy czy też wyposażenie osobiste strażaka-ratownika należy ocenić na bardzo wysokim poziomie. Do najważniejszych planów na ten rok należy zaliczyć remont części garażowej strażnicy, szatni i pomieszczeń socjalnych oraz zakup lekkiego samochodu pożarniczego.

Życzę wszystkim druhom przede wszystkim jednego - Ile wyjazdów, tyle powrotów. Bezpiecznych wyjazdów. Żeby tam nigdy nie było wypadków.

Paweł Jurga


Ochotnicza Straż Pożarna w Palędziu - istnieje od 1965 roku. Jednostka liczy 9 druhen i 35 duhów z czego 28 osób jest odpowiednio uprawnionych i bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka jest dysponowana do około 100-120 zdarzeń rocznie. W podziale bojowym OSP są dwa samochody średnie i jeden operacyjny. Posiadamy zestaw ratownictwa technicznego, zestawy ratownictwa medycznego, pompy, piły, czujnik wielogazowy i inne sprzęty niezbędne do ratowania ludzkiego życia i mienia. Dzięki projektowi w Dopiskiem Budżecie Obywatelskim w podziale jednostki znajduje się również quad ratowniczy oraz zabezpieczenie wodne mające zastosowanie podczas dużych pożarów i zalań. W tym roku odszedł od nas jeden z założycieli i wieloletni prezes OSP Zbigniew Płotkowiak.

Życzę wszystkim druhom wszelkiej pomyślności super atmosfery i zgrania w zespole.

Maciej Płotkowiak


Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie - istnieje od 1946 roku. Jednostka liczy 98 członków (34 druhny i 64 druhów) z czego 26 osób (w tym 2 panie) jest odpowiednio uprawnionych i bierze czynny udział w interwencjach - wyjeżdża do pożarów, wypadków drogowych, likwidacji skutków podtopień lub silnych wiatrów oraz bierze udział w innych interwencjach, czasem nietypowych. Pomagamy w akcjach rozdawania mieszkańcom gminy jednorazowych maseczek i dowozach osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19. W jednostce OSP mamy cztery samochody, jeden ciężki o pojemności 13 ton wody, jeden średni, jeden lekki i jeden operacyjny. Dumą naszej jednostki jest 80 letnia działająca nadal motopompa firmy Audi. Posiadamy zestaw ratownictwa technicznego, zestawy ratownictwa medycznego, pompy, piły, czujnik wielogazowy i inne sprzęty niezbędne do ratowania ludzkiego życia i mienia na bardzo wysokim poziomie. Osprzętem techniczno-medycznym a także przeszkoleniem ochotników strażaków dorównujemy straży zawodowej. Życzę wszystkim druhnom i druhom stanu utrzymania gotowości bojowej w dobrej kondycji abyśmy mogli cały czas pomagać, dając z siebie wszystko najlepiej jak umiemy. W tym dniu chciałbym również zwrócić uwagę na problem znieczulicy i braku zrozumienia innych ludzi w potrzebie, bardzo proszę wszystkich o wzajemny szacunek i poszanowanie drugiego człowieka.

W tym roku OSP w Zakrzewie obchodzić będzie 75-lecie istnienia.

Wojciech Dorna


BS, MJ fot. OSP KSRG Dopiewo

Data wydarzenia: 
2021-05-04 00:00
strażacy gaszący pożar pola