Przedstawiamy laureatów konkursu plastycznego dla dzieci w wieku do 10 lat „Bezpieczne leki”, który ogłosiliśmy w marcowym „Czasie Dopiewa”. Zadaniem konkursowym, jakie mieli do wykonania uczestnicy, było narysowanie  lub namalowanie dziadków lub rodziców, kupujących lekarstwa w aptece lub otwierających opakowanie z lekiem. Wykonując prace mieli zwrócić uwagę na elementy zabezpieczające leki. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. W zapowiedzi podaliśmy, że zostanie przyznanych 5 nagród głównych, ale wysoki poziom prac powodował, że wybór był trudny. Dlatego komisja konkursowa postanowiła przyznać także dwie nagrody dodatkowe. Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza nagrodzonym – gratulujemy! 

Nagrody główne otrzymują:

  • Antonina z Dopiewca, 6 lat
  • Oleksandra z Dąbrówki, 6 lat
  • Bartek z Dopiewca, 6 lat
  • Piotrek z Konarzewa, 5 lat
  • Oliwier – 7 lat i Sebastian – 5 lat, z Dopiewa (praca zespołowa)
  • Nagrody dodatkowe:

  • Jaś z Dopiewa, 8 lat
  • Olaf Nowodworski z Dopiewa, 3 lata

Organizatorem konkursu był Urząd Gminy Dopiewo, we współpracy z firmą PRESPACK sp. z o.o.

AM