Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie we współpracy z Wspólnotą Anonimowych Alkoholików (AA) oferuje spotkania online tłumaczone na PJM (tłumaczenie na język migowy) oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie www.glusi-aa.pl

PDF icon Ulotka

plakat promujący spotkania wspólnoty AA w formie online