Aktualizacja z dn. 14.05.2021

Roztrzygnięcie naboru nastąpi na początku czerwca. Ze względu na konieczność przedłuzenia naboru w zakresie kolektorów słonecznych. Szczegóły:

Trwa nabór  wniosków dla kolektorów słonecznych  w ramach reaktywacji eko-projektu

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo  nr 304/2021 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 14 maja 2021 roku przedłużony został  nabór wniosków na instalacje kolektorów słonecznych w ramach projektu partnerskiego pt. ”Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”.

Osoby zainteresowane mogą składać komplet dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Gminy Dopiewo do czwartku  20.05.2021r. do godz. 15.30:

  • osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania;
  • w wersji elektronicznej poprzez platformę e-PUAP podpisanego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wybierając: „Inne Sprawy Urzędowe” lub „Sprawy Obywatelskie” wybierając w zakładce najczęściej załatwiane sprawy: „pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór”).

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).


Aktualizacja z dn. 30.04.2021

Przedłużony został nabór uczestników projektu „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”, którzy zainteresowani są instalacją kolektorów słonecznych. Potrwa on do 10 maja 2021 r., do godziny 17:00.  Powód przedłużenia: zostało kilka instalacji solarnych do rozdysponowania. Zainteresowanych zachęcamy do złożenia wniosku. O jego pozytywnym rozpatrzeniu beędzie decydowała kolejność zgłoszenia i kompletność dokumentacji.  Na panele fotowoltaiczne wpłynęła wystarczająca liczba zgłoszeń. Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo nr 301, w sprawie tego naboru - zmieniające zarządzenie nr 295 - ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo 30.04.2021 r.

Przypominamy, że dofinansowanie, które można uzyskać w tym projekcie wynosi aż 85% wartości netto instalacji. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Dopiewo, mieszczącym się przy ul. Leśnej 1c. Do  składania  wniosków obowiązują  dotychczasowe druki.

Link do zarządzenia nr 301 - kliknij tutaj

Nabór uzupełniający uczestników do projektu „Eko-energia” prowadzony jest od 19 kwietnia 2021 r. Trwa obecnie weryfikacja złożonych wniosków.  W części dotyczącej paneli fotowoltaicznych nabór ten nie został przedłużony - otrzymana licza deklaracji uczestnictwa jest dużo wyższa od liczby instalacji do rozdysponowania wśród mieszkańców i pozwala na zagospodarowanie „uwolnionych” instalacji. Ogłoszenie wyników końcowych naboru uczestników projektu „Eko-energia” nastąpi po zakończeniu naboru uzupełniającego w przedłużonym terminie, czyli po 10 maja 2021 r.

Wcześniejsza informacja na temat projektu „Eko-energia” - kliknij tutaj

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” złożony został w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

AM

Nabór uzupełniający rozpoczął się 19 kwietnia