Rada Gminy informuję, że w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Omówienie sprawozdania finansowego za 2020 r.
  2. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta.
Data wydarzenia: 
2021-05-10 15:00
posiedzenie komisji rady gminy. radni w maseczkach