Rada Gminy informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Funkcjonowanie szkół w dobie pandemii na przykładzie:
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach.
  1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom nauki zdalnej – zagrożenia i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo.

 

Data wydarzenia: 
2021-05-12 15:00
posiedzenie komisji rady gminy radni w maseczkach