13 czerwca 2021r. - mają się odbyć przedterminowe wybory Wójta Gminy Dopiewo. To już czwarty termin i trzecie jego przesunięcie. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 26 kwietnia 2021 r. Powodem przesunięć jest rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego, związana z sytuacją epidemiczną. W podobnej sytuacji znajduje się obecnie w Polsce 18 innych gmin i miast, dla których przygotowane zostały rozporządzenia z tym samym czerwcowym terminem wyborów.

Powodem przedterminowych wyborów w Gminie Dopiewo jest wygaśniecie mandatu, związane ze śmiercią Wójta Adriana Napierały 9 grudnia 2020 r. Do czasu wyboru nowego Wójta funkcję Wójta Gminy Dopiewo od 20 stycznia 2021 r. pełni Zbyszko Górny, wyznaczony na to stanowisko przez Premiera. O dokończenie kadencji ubiega się 2 kandydatów: Paweł Przepióra i Paweł Bączyk. Najpierw termin wyborów został wyznaczony na 7 marca, potem na 11 kwietnia i 9 maja.

W związku ze zmianą tego terminu przesunięciu ulegną też inne daty w kalendarium wyborczym:

- do 4 czerwca: zgłoszenie pełnomocnictwa uprawniającego do głosowania w imieniu osoby niepełnosprawnej lub kończącej 60 lat w dniu wyborów, która samodzielnie nie może oddać głosu,

- do 8 czerwca: składanie wniosków o dopisanie do listy wyborców,

- 11 czerwca o północy: zakończenie kampanii wyborczej,

- 12 czerwca: przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

Aby wziąć udział w wyborach trzeba być zameldowanym w Gminie Dopiewo i wpisanym do spisu wyborców. O tym, czy jesteśmy uprawnieni do głosowania możemy sprawdzić, dzwoniąc do UG Dopiewo - tel. 61 890 64 21 (lub końcówki: 22, 20). Jeśli nas w nim nie ma, musimy złożyć terminowo wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Link do projektu rozporządzenia dostępny jest - tutaj

Link do informatora gminnego na temat wyborów przedterminowych - tutaj

AM