Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko.

PDF icon Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

PDF icon kwestionariusz_osobowy_dla_ubiegajacego_sie_o_zatrudnienie
Plik kwestionariusz_osobowy_dla_ubiegajacego_sie_o_zatrudnienie

PDF icon rodo rekrutacja

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, w terminie do dnia 14. 05. 2021 r. 
(aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie