Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na wolne stanowiska:

Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki lokalowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Nabór na stanowisko podinspektora ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, w terminie do dnia 28.04. 2021 r.  (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Herb Gminy Dopiewo