Rada Gminy informuję, że w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020r.
Data wydarzenia: 
2021-04-05 15:00
posiedzenie komisji rady gminy. radni w maseczkach