Urząd Gminy Dopiewo został dwukrotnie wyróżniony w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” – kreatywność w czasach pandemii. Dostrzeżone zostały projekty umożliwiające lepszą komunikację urzędu z mieszkańcami:  Organizatorem konkursu był Serwis Samorządowy PAP. Gala finałowa odbyła się on-line 15 kwietnia 2021r.

Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych – miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty. Udział w tegorocznej edycji konkursu wzięło 226 samorządów z całego kraju, które zgłosiły 396 projektów. To, mimo pandemii, o ponad 30 proc. więcej niż przed rokiemi. Udział w konkursie nie wiązał się z wniesieniem jakiejkolwiek opłaty.

Gminę Dopiewo wyróżniono za:

  • Wykorzystywanie „Systemu powiadomień podatkowych” - SMS lub email (dopiewo.pl/podatek). System informuje podatników o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
  • Wykorzystywanie portalu poświęconego budżetowi gminy (dopiewo.budzetyjst.pl) do przekazywania informacji o budżecie i inwestycjach gminnych. Narzędzie to umożliwia zapoznanie się z dochodami oraz wydatkami gminy w różnych przekrojach, a także obliczenie kwoty pochodzącej z naszych podatków jaka zasila budżet gminy.

Od kilkunastu miesięcy ciężar walki z COVID-19 spoczywa nie tylko na administracji rządowej, ale i na samorządzie. To wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie rozwiązują na bieżąco codzienne problemy szpitali, szkół i przedsiębiorców, a przede wszystkim mieszkańców zarządzanych przez siebie gmin i powiatów. Dla samorządów był to czas ciężkiej próby, ale i okazja do wykazania się kreatywnością i wykorzystania dramatycznych okoliczności zewnętrznych do wprowadzenia różnego rodzaju innowacyjnych usprawnień technologicznych, procesowych, społecznych, komunalnych, edukacyjnych, dotyczących instrumentów i usług wsparcia oraz w wielu innych obszarach.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Główne nagrody otrzymali: Lublin, Dąbrowa Górnicza, Międzychód, Bieliny oraz Powiat Przysuski.  Zwycięzców i wyróżnionych wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli: Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich; prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna Banasik - redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym jest spółka PGNiG.

Za co przyznano główne nagrody w poszczególnych kategoriach?:

Oto najlepsze – zdaniem Kapituły Konkursu – inicjatywy zrealizowane przez: powiaty, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie i duże miasta.
- Urząd Miasta Lublin - Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin „Stawiamy na zawodowców” (lubelskie)
- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Dialog zamiast rywalizacji - Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0 (śląskie)
- Starostwo Powiatowe w Przysusze - „Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej.” (mazowieckie)
- Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie - Innowacyjny Urząd (wielkopolskie)
- Urząd Gminy Bieliny - Wdrożenie pakietu 71 innowacyjnych e-usług zwiększających dostępność do cyfrowej informacji sektora publicznego (świętokrzyskie)

Więcej informacji – TUTAJ


Zapraszamy do rejestracji w „Systemie powiadomień podatkowych Gminy Dopiewo” - TUTAJ

W Urzędzie Gminy Dopiewo funkcjonuje system informowania podatników o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Podatnik, który zarejestruje swój numer telefonu w systemie powiadomień podatkowych SMS otrzymuje krótkie wiadomości tekstowe (sms-y) przypominające o terminie płatności (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu) lub w przypadku niezapłacenia w terminie podatku o występowaniu zaległości (w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległości w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms), to unika dodatkowych kosztów windykacyjnych.


Zobacz na co wyda pieniądze Gmina Dopiewo w 2021r. i sprawdź skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie - TUTAJ

Portal Budżet Gminy Dopiewo, pozwala w łatwy sposób zapoznać się z dochodami oraz wydatkami w różnych przekrojach, a także umożliwia obliczenie kwoty pochodzącej z naszych podatków jaka zasila budżet gminy.


Zapraszamy do rejestracji w systemie powiadomień SMS - TUTAJ

W Urzędzie Gminy Dopiewi funkcjonuje system powiadomień SMS. Dzięki jednorazowej rejestracji nie ominą Państwa wiadomości przesyłane bezpośrednio na telefon informujące o ważnych wydarzeniach, zagrożeniach, ostrzeżeniach i innych istotnych sprawach gminnych.


Łącznie z obu systemów korzysta prawie 4 tys. mieszkańców. Zachęcamy do rejestracji w obu systemach.

Beata Spychała